ข่าว/ประชาสัมพันธ์


รายละเอียดโครงการรับตรง14จังหวัดภาคใต้
 ปฏิทินโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้  ระบบอัพโหลดข้อมูลนักเรียน ม.6 (สำหรับอ.แนะแนว)  ระบบรับสมัครออนไลน์  (สำหรับนักเรียน) ดาวโหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย


คำถามที่พบบ่อย
 สมัครโครงการรับตรง 14 จังหวัด อย่างไร?  ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ และไม่สามารถเข้าอีเมล์ได้ทำอย่างไร?   สมัครโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้แล้ว ต้องส่งเอกสารมาให้มหาวิทยาลัย หรือไม่