โครงการที่เปิดรับปีการศึกษา 2566ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้
 ค้นหาโครงการตามคณะ