พิมพ์เกียรติบัตร
การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและทำแบบประเมินการสัมมนา เท่านั้น
 * ต้องเป็นอีเมล์เดียวกับที่ลงทะเบียนไว้ตอนแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนา (ไม่ใช่อีเมล์ที่ใช้ในการทำแบบประเมิน)


หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ 074 289256