•   ติดต่อเรา

  ที่อยู่: งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึกLRC)
ชั้นลอย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 โทรศัพท์: Tel:  074 289255 - 8
Fax: 074 289259
 ไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ.22 ปณฝ.คอหงส์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112