การรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีรับตรงคำถามที่พบบ่อยขั้นตอนการสมัคร

1.ลงทะเบียน/ล็อกอิน ในระบบรับสมัคร
2.สมัครโครงการ
3.ชำระค่าสมัครตามช่วงเวลาที่กำหนด
4.เลือกสาขาตามช่วงเวลาที่กำหนด

การชำระค่าสมัคร

- กดปุ่ม "ชำระค่าสมัคร" ระบบจะแสดง QR code/barcode
- ชำระโดยการสแกน qrcode / barcode ผ่าน Mobile Application หรือตู้ ATM ตามธนาคารที่ปรากฎในระบบ
- สามารถตรวจสอบสถานะการชำระได้ ภายใน 3 วันทำการ

การแบ่งกลุ่ม 1 กลุ่ม 2

- ใช้เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
- กลุ่ม 1 คือเกรดสูงสุด 10% ของผู้สมัครในโรงเรียน
- ที่เหลือเป็น กลุ่ม 2 ทั้งหมด

รายละเอียดประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน