โครงการที่เปิดรับปีการศึกษา 2564ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ทั้งหมด 4 รอบ (ปฏิทินTCAS) ดังนี้
 ค้นหาโครงการตามคณะ