ปฏิทินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2566

 
scedule

แต่ละรอบสมัครที่ไหน

- รอบ 1,2 และ 4 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ที่ e-admission.psu.ac.th
- รอบ 3 สมัครผ่านเว็บไซต์ mytcas.com

มีเปิดรับโครงการอะไรบ้าง

- ดูโครงการที่เปิดรับได้จากเว็บไซต์ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบที่ entrance.psu.ac.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

- TCAS
- กสพท.